Loose Waisted Pleated Trouser

SKU: LooseWaistedPleatedTrouser-1
495,000₫
Màu sắc:
Kích thước:

Mô tả

Loose Waisted Pleated Trouser -  Quần tây ống rộng lưng thụng

Chất liệu: kate
Made in Viet Nam
Size: S S M L
Loose Waisted Pleated Trouser
Loose Waisted Pleated Trouser
Loose Waisted Pleated Trouser
Loose Waisted Pleated Trouser
Loose Waisted Pleated Trouser
Loose Waisted Pleated Trouser
Loose Waisted Pleated Trouser
Loose Waisted Pleated Trouser