EXCHANGE POLICY - ĐIỀU KIỆN ĐỔI HÀNG

Applicable policy: Apply 1 time exchange / 1 order.

Chính sách áp dụng: Áp dụng 1 lần đổi/1 đơn hàng

 

1. Conditions of exchange - Điều kiện đổi hàng

Customers need to check the condition of the goods and can exchange/return the goods at the time of delivery/receipt in the following cases:

 • Goods do not match the type and model in the ordered order or as on the website at the time of ordering.
 • Not enough quantity, not enough set as in the order.
 • External conditions are affected such as tearing, peeling, broken ...

 The customer is responsible for presenting relevant documents proving the above deficiency to complete the return/return of goods.

Exchanges and returns are not applicable for SALE items and accessories.

 

Khách hàng cần kiểm tra tình trạng hàng hóa và có thể đổi/trả hàng tại thời điểm giao/nhận trong các trường hợp sau:

 • Hàng hóa không đúng chủng loại, mẫu mã trong đơn hàng đã đặt hàng.
 • Không đủ số lượng, gửi sai sản phẩm đã đặt hàng.
 • Tình trạng sản phẩm bị ảnh hưởng như rách, bong tróc (do phía nhà sản xuất)
 • Khi đổi hàng tại store, khách hàng vui lòng xuất trình hoá đơn mua hàng để được hỗ trợ đổi hàng.
 • Khi đổi hàng online, khách hàng vui lòng cung cấp thông tin bao gồm tên và số điện thoại đặt hàng để được hỗ trợ đổi hàng.

Chỉ hỗ trợ đổi hàng - không nhận trả hàng. Không áp dụng chương trình đổi hàng đối với PHỤ KIỆN , BODYSUIT, BIKINI, HÀNG SALE.

Trường hợp đổi sản phẩm giá trị cao hơn quý khách vui lòng thanh toán phần chênh lệch.

Trường hợp đổi sản phẩm giá trị thấp hơn sẽ không được hoàn lại tiền chênh lệch.

 

2. Regulations on the time to notify and send returned products - Thời gian hỗ trợ đổi hàng

 • Time for notification of exchanges: Within 48 hours of receiving the product in case the product lacks accessories, gifts or is broken.
 • Time to send and exchanges the product: Within 7 days of receiving the product.
 • Product exchanges location: Customers can bring the goods directly to our office/store or by post.
 
 • Thời gian thông báo đổi hàng: Trong vòng 48h kể từ khi nhận được sản phẩm trong trường hợp sản phẩm bị thiếu phụ kiện, quà tặng hoặc bị hỏng hóc.
 • Thời gian gửi và đổi sản phẩm: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được sản phẩm.
 • Địa điểm đổi sản phẩm: Khách hàng có thể mang sản phẩm trực tiếp đến cửa hàng của TATICHU hoặc liên hệ bộ phận online qua facebook/instagram/hotline để được hỗ trợ lên đơn đổi hàng.
 

3. Exchange products - Yêu cầu khi đổi sản phẩm:

For customers buying online.

Step 1: Contact the ordered online sales channel to register for an exchange (For the fastest support, please include your phone number + name + delivery information + bill of lading code).

Step 2: Follow the instructions of the consultant.

Step 3: Pack the product and attach the invoice (if any).

*NOTE: Shipping fee for 2-way exchange, please pay. Please keep the tag, the condition of the product to help TATICHU.

In case you have comments/complaints related to product quality, please contact our customer care line.

Đối với khách hàng khi mua online:

Bước 1: Liên hệ kênh bán hàng trực tuyến đã đặt hàng để đăng ký đổi hàng (Để được hỗ trợ nhanh nhất quý khách vui lòng để lại số điện thoại + họ tên + thông tin nhận hàng + mã vận đơn).

Bước 2: Làm theo hướng dẫn của tư vấn viên.

Bước 3: Đóng gói sản phẩm và kèm theo hóa đơn (nếu có).

*LƯU Ý: Phí vận chuyển đổi trả 2 chiều quý khách vui lòng thanh toán. Bạn vui lòng giữ nguyên tag, tình trạng sản phẩm giúp TATICHU.

Trong trường hợp quý khách có góp ý/ khiếu nại liên quan đến chất lượng sản phẩm, vui lòng liên hệ đường dây chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

 

For in-store customers

Step 1: Contact the ordered online sales channel to register for an exchange (For the fastest support, please include your phone number + name + delivery information + bill of lading code).

Step 2: Bring the product to be exchanged with the invoice to the store and follow the instructions of the consultant.

Step 3: Select the product you want to exchange and the staff will help you complete the return process.

*NOTE: Time to receive products after 5pm and within 7 days from the date of purchase, the product still has tags.

Đối với khách hàng khi mua sắm trực tiếp tại cửa hàng:

Bước 1: Liên hệ kênh bán hàng trực tuyến đã đặt hàng để đăng ký đổi hàng (Để được hỗ trợ nhanh nhất quý khách vui lòng để lại số điện thoại + họ tên + thông tin nhận hàng + mã vận đơn).

Bước 2: Mang sản phẩm cần đổi cùng hóa đơn đến cửa hàng và làm theo hướng dẫn của nhân viên tư vấn.

Bước 3: Chọn sản phẩm muốn đổi và nhân viên sẽ giúp bạn hoàn tất quy trình đổi trả.

*LƯU Ý: Thời gian nhận hàng sau 17h và trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua sản phẩm còn nguyên tag.

----------------------------------------------------------