MEMBERSHIP

CHƯƠNG TRÌNH TÍCH ĐIỂM VÀ HẠNG THÀNH VIÊN TẠI TATICHU

Gửi lời chào đến các nàng yêu quý,

Trong sứ mệnh mang lại trải nghiệm mua sắm tuyệt vời cho khách hàng, chúng mình xin trân trọng giới thiệu chương trình tích điểm và hạng thành viên khi các nàng mua sắm tại TATICHU như sau:

 1.  ĐIỂM TÍCH LUỸ

Trong suốt một năm, bạn có thể tích luỹ điểm bằng cách thực hiện các giao dịch mua hàng tại TATICHU. 

B. CẬP NHẬT ĐIỂM VÀ GIẢM HẠNG THÀNH VIÊN

Sau ngày 31/12 hàng năm, TATICHU sẽ cập nhật lại số điểm tích luỹ của bạn và giảm 2 bậc thành viên (nếu có). Điều này đảm bảo rằng mọi thành viên đều có cơ hội tiếp tục tận hưởng các ưu đãi đặc biệt của hạng thành viên.

C. CÁC HẠNG THÀNH VIÊN

Chương trình bao gồm 4 hạng thành viên:

 1. Member:

  • Để trở thành Member, nàng chỉ cần đăng ký với chúng mình bằng số điện thoại và cung cấp các thông tin cơ bản.

  • Hạng thành viên này không đòi hỏi số điểm tích luỹ cụ thể.

  • Những ưu đãi đặc biệt và thông báo về sản phẩm mới sẽ được gửi đến nàng đầu tiên.

 2. Silver:

  • Khi nàng đạt được tổng giá trị từ 5.000.000 đồng tiền hàng, nàng sẽ được nâng cấp lên hạng Silver.

  • Sau khi đạt hạng Silver, nàng sẽ được hưởng ưu đãi: Chiết khấu 5% cho các đơn hàng tiếp theo.

 3. Gold:

  • Khi nàng đạt được tổng giá trị từ 10.000.000 đồng tiền hàng, nàng sẽ được đặc biệt thăng cấp lên hạng Gold.

  • Sau khi đạt hạng Gold, nàng sẽ được hưởng ưu đãi: Chiết khấu 10% cho các đơn hàng tiếp theo.

 4. Platinum:

  • Sự trở thành thành viên Platinum là một dấu hiệu cho sự đồng lòng và tin tưởng của nàng trong hành trình mua sắm tại TATICHU.

  • Khi nàng đạt được tổng giá trị từ 15.000.000 đồng tiền hàng, nàng sẽ đạt được hạng thành viên cao cấp này.

  • Sau khi đạt hạng Platinum, nàng sẽ được hưởng ưu đãi: Chiết khấu 12% cho các đơn hàng tiếp theo.

 

D. LỢI ÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Tham gia chương trình Hạng thành viên của TATICHU, nàng sẽ có những lợi ích sau:

- Nhận ưu đãi đặc biệt dựa trên hạng thành viên của nàng.

- Thường xuyên nhận thông tin về các chương trình khuyến mãi, sự kiện và bộ sưu tập mới nhất của chúng mình.

- Tận hưởng trải nghiệm mua sắm tốt hơn với mức chiết khấu hấp dẫn trên các đơn hàng tiếp theo.

Hãy tham gia chương trình Hạng thành viên ngay hôm nay để nhận nhiều ưu đãi và trải nghiệm mua sắm thú vị tại TATICHU! Đăng ký ngay bằng số điện thoại của nàng và bắt đầu tích luỹ điểm để trở thành thành viên cao cấp của chúng mình nhé!

TATICHU rất mong được phục vụ nàng và mang đến những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời cùng chương trình Hạng thành viên của chúng mình. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của nàng!

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG VER

LOYALTY POINTS AND MEMBERSHIP LEVELS AT TATICHU

Greetings to our beloved customers,

In our mission to provide an outstanding shopping experience, we are pleased to introduce the loyalty points and membership levels for your shopping endeavors at TATICHU:

 1. LOYALTY POINTS

Throughout the year, you can accumulate points by making purchases at TATICHU.

 
 1. POINTS UPDATE AND MEMBERSHIP DOWNGRADE

After December 31 each year, TATICHU will update your accumulated points and may downgrade your membership by 2 levels (if necessary). This ensures that every member has the opportunity to continue enjoying the special privileges of their membership tier.

 

 

C. MEMBERSHIP TIERS

The program consists of 4 membership tiers:

 1. Member:

 • - To become a Member, simply register with us using your phone number and provide basic information. 

 • - This tier does not require a specific accumulation of loyalty points. 

 • - Exclusive benefits and notifications about new products will be sent to you first.

 •  
 1. Silver:

 • - Upon reaching a total purchase value of 5,000,000 VND, you will be upgraded to the Silver tier. 

 • - As a Silver member, you'll enjoy a 5% discount on subsequent orders.

 •  
 1. Gold:

 • - Achieving a total purchase value of 10,000,000 VND earns you a special promotion to the Gold tier.

 • - As a Gold member, you'll receive a 10% discount on your subsequent orders.

 •  
 1. Platinum:

 • - Attaining Platinum membership is a symbol of your loyalty and trust in the shopping journey with TATICHU. 

 • - Upon reaching a total purchase value of 15,000,000 VND, you will attain this premium membership tier. 

 • - As a Platinum member, you'll benefit from a 12% discount on your subsequent orders.

 •  

D. BENEFITS

By participating in TATICHU's Membership Tier program, you will enjoy the following benefits:

 • Receive special privileges based on your membership tier.

 • Regularly receive information about promotions, events, and our latest collections.

 • Enhance your shopping experience with attractive discounts on subsequent orders.

Join the Membership Tier today to receive numerous benefits and enjoy an exciting shopping experience at TATICHU! Register now with your phone number and start accumulating points to become one of our premium members!

TATICHU looks forward to serving you and providing excellent shopping experiences through our Membership Tier program. We sincerely appreciate your support and trust!

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------